Projekt ke zlepšení stavu nehodovosti motocyklistů

BESIP pořádá kurz pro motocyklisty v rámci populárního projektu „Učme se přežít“

Čt 9.srpna 2012

Do poloviny letošního roku zemřelo na našich silnicích 44 motocyklistů a další více než dvě stovky byly těžce zraněny. V porovnání se stejným obdobím v posledních třech letech sledujeme výrazný nárůst nehod i jejich následků. Co je příčinou? Proč nehody motocyklistů a jejich následky rostou? Odpověď na tyto otázky se zdá být čím dál tím jasnější. Přibývá nezkušených motocyklistů, mladých, začínajících, kteří nemají zkušenosti a velmi často přeceňují své schopnosti. Přitom chybu, kterou řidič udělá v osobním automobilu, za něj často opraví bezpečnostní systémy ve vozidle. Motocykl tolik chyb neodpouští, jeho řízení je velmi náročné a řidič je v případě nehody chráněn jen velmi málo.

Kde ale získat určitou sebekázeň, pokoru a případně další zkušenosti a znalosti? V základním kurzu autoškoly a následně v provozu určitě ne. Autoškoly připravují řidiče na znalost dopravního prostředí, a není zde tedy prostor krizové situace přímo na motocyklu trénovat. Oblibu si poslední dobou získávají motoškoly. Zejména ty, které jsou vedeny profesionálními instruktory a na bezpečných autodromech. Jedním z projektů, který již tři roky běží, nese název „Učme se přežít“ a poskytuje účastníkům díky Libereckému kraji celodenní kurzy a to zcela zdarma.

Učme se přežít má za cíl zlepšovat dovednosti mladých a začínajících motocyklistů. Liberecký kraj v letošním roce pořádá již jeho 4. pokračování, které letos zahrnuje celkem 6 výukových dní na autodromu v Sosnové. Oddělení BESIP Ministerstva dopravy, které projekt od počátku jeho existence podporuje svou záštitou, se rozhodlo do projektu vstoupit a uspořádat za své prostředky letošní sedmý termín pro celkem 70 účastníků.

„Projekt Učme se přežít sleduji osobně v podstatě od začátku. Před třemi roky jsem stál u jeho vzniku, kdy jsem byl na první kurz pozván, abych připomínkoval jeho průběh. Měl jsem tedy možnost mluvit s účastníky jednotlivých kurzů a pořadatelem. V následujících letech jsem projekt sledoval, jakým způsobem si rychle získává oblibu mezi motocyklisty. Zpočátku jsem měl obavu, že motocyklisty na kurz láká pouze z důvodu volných jízd na autodromu. Tato obava však byla neopodstatněná. Účastníci se jedou opravdu něco naučit a zpravidla jsou velmi překvapeni, co vše se dozvídají, co vše si mohou vyzkoušet a kolik toho v běžném provozu opomínají. Kurzy, které mají od počátku v podstatě neměnnou podobu, jsou rozděleny na praktickou a teoretickou část, kde se účastníci naučí řadu věcí - od krizového brzdění a plynulého přenášení hmotnosti po účinné poskytování první pomoci. Jsem rád, že BESIP může daný projekt přímo podpořit“, uvádí Roman Budský, vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Projekt, na jehož financování se v minulých letech podílela i Evropská unie, si slibuje zlepšení stavu dopravní nehodovosti motocyklistů, zejména pak následků nehod, které v tomto případě bývají velmi závažné. Je prokazatelné, že nedostatečné zkušenosti a chybějící trénink bezpečného ovládání motocyklu končí právě těžkými zraněními a řidiči motocyklů podstupují několikanásobně vyšší rizika. Většinou, ne však zcela výhradně, se tento problém týká mladých lidí, kterým chybí dostatečná praxe a setkání se s krizovými situacemi přímo v terénu. Autoškola má za úkol připravit řidiče na běžné dopravní prostředí. Není zde však prostor pro trénink dovedností, které napomáhají zvládání krizových situací. Pro tento trénink jsou ideální autodromy a motocyklové polygony, které mohou případnou chybu řidiče „odpustit“ a lze na nich otestovat možnosti motocyklu a zejména pak možnosti řidiče.

Kurzy mají v podstatě neměnný program. Procvičují se základní znalosti a dovednosti. Po technické přejímce, kterou musí každý motocykl projít, a zahájení následuje teoretická část, která obsahuje zásady bezpečné a defenzivní jízdy, časté příčiny a následky dopravních nehod, technika jízdy, ovládání motocyklu a dopravní psychologie.

Praktická část zahrnuje vždy trénink brzdění v přímém směru v rychlosti 35, 50 a 65 km/h, dále pak nácvik výhybného manévru, brzdění v náklonu, řazení a průjezd zatáčkou. Důležitou součástí každého kurzu programu „Učme se přežít“ je výuka první pomoci, kterou zabezpečuje Záchranný tým Českého červeného kříže na míru potřebám motocyklistů.

„S projektem „Učme se přežít“ jsme přišli před třemi lety, kdy jsme chtěli začít řešit nehodovost motorkářů efektivněji a řekněme přímější cestou. Preventivních tiskovin a besed už bylo dost a dle mého názoru nikam příliš nevedly. Liberecký kraj se proto po konzultaci s odborníky rozhodl pro realizaci kurzů, které Vás opravdu něco naučí a to v bezpečném prostředí autodromu. Na první kurzy nám přispěla Evropská unie a nyní přichází Ministerstvo dopravy, které se do projektu zapojuje i finančně a pořádá pod logem naší společné Kampaně jeden termín pro motocyklisty. Jsem velmi rád, že jeden z dobrých příkladů přichází z Libereckého kraje a je to pro nás uznání, že naše projekty jsou smysluplné“, uvádí Martin Sepp, náměstek hejtmana pro resort dopravy

Další, v pořadí již sedmý, kurz pro motocyklisty proběhne v neděli 2.9.2012 a již nyní je možné se do něj hlásit na stránkách www.ucmeseprezit.cz.

 


Naše další projekty