O projektu

Učme se přežít je název projektu, kterým se snažíme snížit počet a zejména pak následky dopravních nehod motocyklistů. Jsme přesvědčeni, že nejefektivnější cestou jak toho docílit je trénink v prostředí bezpečných autodromů a polygonů.

Za tímto účelem jsme se sestavili program, který již má svou historii a výsledky a který se zaměřuje na to nejdůležitější, co by každý motocyklista měl bezpodmínečně znát a umět. Při řízení motocyklu v provozu platí totiž víc než kdekoliv jinde, že i malá chyba může být krutě trestána a může mít tragické následky.

Většina vážných dopravních nehod motocyklistů je v silničním provozu spojena s přeceňování schopností, nedostatečnými zkušenostmi, ztráty sebekontroly atp. Tyto příčiny dopravních nehod můžeme také nazvat - nedostatečnými dovednostmi. V autoškole se motocyklista naučí spoustu věcí spojených s provozem, nicméně zde není prostor na trénování rizikových situací, které v provozu mohou nastat. Nehledě na to, že každý motocykl se chová odlišně a musí se při tréninku s těmito odchylkami počítat. Za významnou část dopravních nehod motocyklistů mohou také ostatní účastníci silničního provozu.

Historie projektu „Učme se přežít“ začíná v roce 2010 a v průběhu let se do něj připojila řada partnerů. BESIP byl od počátku projektu v roli garanta a dohlížel na správnost a průběh realizovaných aktivit v projektu.

  • 2010 - "Učme se přežít" - 2 termíny. Realizováno z Fondu malých projektů v rámci programu Cíl3 (Sasko - Česká republika). Nositel projektu: Liberecký kraj
  • 2011 - "Motocyklisté, učme se přežít!" - 2 termíny. Realizováno z Fondu malých projektů v rámci programu Cíl3 (Sasko - ČR) - Nositel projektu: Liberecký kraj
  • 2011 - "Učme se přežít III" - 2 výukové dny. Nositel projektu: Liberecký kraj
  • 2012 - "Učme se přežít IV" - 6 výukových dní. Nositel projektu: Liberecký kraj
  • 2012 - "Učme se přežít V" - 1 termín - Nositel projektu: samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy
  • 2014 – „Učme se přežít VI“, 1 termín Nositel projektu: samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy
  • 2015 - "Učme se přežít VII" - 4 výukové dni. Nositel projektu: Liberecký kraj
  • 2016 - "Učme se přežít VIII" - 20 výukových dní. Rozšířeno o další polygon. Nositel projektu: Tým silniční bezpečnosti
  • 2017 - "Učme se přežít IX" - 18 výukových dní + dalších 7 výukových dní v rámci projektu "Dáváme plyn – Bezpečně po cestách příhraničního regionu" Česko - Saské spolupráce spolufinancované z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020. Více o přidruženém projektu zde.
  • 2018 - "Učme se přežít X" - 5 termínů bylo reailzováno díky podpoře Libereckého krajeměsta Česká Lípa a Ústeckého kraje.

Projekt 10let participuje na výuce řidičů motocyklů od teoretické přípravy přes psychickou až po část praktickou, trénink základů ovládání motocyklu. Učí účastníky výcviku bezpečně ovládat vlastní motocykl a hlavně sebe!

Děkujeme všem partnerům, kteří se na projektu podílí a podíleli. Kladné reference a ohlasy jsou přesně to co nás žene dopředu k neustálému rozšiřování a zlepšování projektu.

^