Podmínky účasti v kurzech

  • Kurz pro mladé a začínající motocyklisty „Učme se přežít“ je určen osobám starším 18 let. Při doprovodu zákonného zástupce je možné zařadit i osobu mladší 18 let. Takovou účast je nutné konzultovat s pořadatelem
  • Uchazeč si je vědom rizik vyplývajících z nebezpečí vzniku škody a újmy na zdraví vzniklé při účasti na uvedeném kurzu.
  • Účastník se během kurzu musí řídit pokyny pořadatele a jiných osob, které na průběhu akce s pořadatelem spolupracují.
  • Účastník je povinen absolvovat veškerá školení či instruktáže, zajištěné pořadatelem pro účely zajištění bezpečnosti průběhu kurzu nebo účelům jiným dle uvážení pořadatele.
  • Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program akce a případné změny jsou plně v kompetenci pořadatele.
  • Účastník si je vědom, že pořadatel může změnit nebo zrušit jednotlivé termíny kurzů bez náhrady.
  • Účastník si je vědom toho, že pořadatel si vyhrazuje právo určit pořadí registrace do kurzů a zařazení do příslušné dovednostní skupiny.
  • Uchazeč prohlašuje, že veškeré údaje při registraci uvedl pravdivě a úplně.

Speciální podmínka pro kurzy vyhlášené Libereckým krajem (kurzy 25.5.2019, 26.5.2019, 29.6.2019, 30.6.2019)

  • Účastník si je vědom toho, že pořadatel dá při registraci do kurzů přednost uchazečům s bydlištěm v Libereckém kraji a uchazečům s menšími zkušenostmi

 

^